THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Văn Hùng tại cuộc họp thông qua đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Cái Tắc, tỉnh Hậu Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 và đồ án Quy hoạch chung đô thị Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030

Ngày 12 tháng 9 năm 2017, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Văn Hùng chủ trì cuộc họp thông qua đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Cái Tắc, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030 và đồ án Quy hoạch chung đô thị Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030. Cùng tham dự cuộc họp có đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Nguyễn Quốc Ca, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Đồng Văn Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Tuấn cùng đại diện lãnh đạo: Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương; Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Thông tin và Truyền thông; Văn phòng Tỉnh ủy, Văn phòng UBND tỉnh; Thường trực UBND huyện: Châu Thành A, Phụng Hiệp, Long Mỹ; Công ty Cổ phần Cấp thoát nước – Công trình đô thị Hậu Giang, Công ty Điện lực Hậu Giang; Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Kiến trúc – Quy hoạch Trấn Giang, Công ty Cổ phần Kiến trúc Long Khang cùng các cơ quan báo, đài.

Sau khi nghe Đơn vị tư vấn báo cáo và ý kiến đóng góp, đề xuất của các đồng chí dự họp, Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Văn Hùng kết luận như sau:

I. Đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Cái Tắc, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030

1. Thống nhất Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Cái Tắc theo định hướng phát triển đến năm 2030 đạt tiêu chuẩn đô thị loại IV với trục phát triển không gian theo hướng Bắc và Đông Bắc.

2. Yêu cầu Công ty TNHH Tư vấn thiết kế Kiến trúc – Quy hoạch Trấn Giang điều chỉnh, bổ sung đồ án quy hoạch theo các ý kiến đóng góp của đại biểu, trong đó yêu cầu phải đảm bảo một số nội dung như sau:

– Trong quá trình lập quy hoạch cần tiến hành khảo sát cụ thể hiện trạng,  cập nhật các đồ án quy hoạch chung, quy hoạch chuyên ngành, các dự án đang triển khai thực hiện để đưa ra phương án quy hoạch phù hợp, đảm bảo tính thống nhất, tránh trùng lắp, chồng chéo với các địa phương lân cận, các đồ án quy hoạch đã phê duyệt.

– Cải tạo điều kiện địa hình địa lý theo hướng không xây dựng hồ điều hòa mà chỉ cải tạo hệ thống kênh, rạch, sông ngòi hiện có; nghiên cứu xây dựng bờ kè sông Ba Láng (khu vực trung tâm đô thị Cái Tắc) nhằm phát huy lợi thế đô thị vùng sông nước.

– Nghiên cứu bố trí các phân khu chức năng (khu dân cư, cây xanh, công viên, công trình y tế, giáo dục,…) trong đồ án quy hoạch đảm bảo phù hợp với định hướng phát triển đô thị Cái Tắc trong tương lai theo Chương trình Phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt; đồng thời đảm bảo tránh làm xáo trộn, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân.

– Quy hoạch vị trí bến xe trên tuyến đường tránh Quốc lộ 1A để đảm bảo thuận lợi trong giao thông và đáp ứng nhu cầu giao thương của người dân, vị trí Trung tâm y tế nghiên cứu đưa ra ngoài khu vực trung tâm đô thị.

– Nghiên cứu quy hoạch trục đường chính đô thị đấu nối vào Quốc lộ 1A; quy hoạch tuyến đường tránh Quốc lộ 1A (từ Khu công nghiệp Tân Phú Thạnh nối với tuyến đường đấu nối vào Quốc lộ 1A tại ấp Long An) để mở rộng không gian đô thị, hạn chế tình trạng ùn tắc giao thông, đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân. Đồng thời, không quy hoạch tuyến đường đấu nối với Đường tỉnh 925C về huyện Châu Thành.

– Hoàn chỉnh lại nội dung đồ án quy hoạch theo các ý kiến góp ý của đại biểu, gửi Hội đồng Kiến trúc – Quy hoạch tỉnh thẩm định, sau đó báo cáo Thường trực UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

3. Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở Giao thông vận tải, Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND huyện: Châu Thành, Châu Thành A cùng Đơn vị tư vấn tổ chức khảo sát hiện trạng để xác định vị trí cụ thể quy hoạch tuyến đường tránh Quốc lộ 1A, đảm bảo hoàn thành trong tháng 10 năm 2017.

II. Đồ án Quy hoạch chung đô thị Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030

1. Thống nhất phương án Quy hoạch chung đô thị Xà Phiên, huyện Long Mỹ, tỉnh Hậu Giang đến năm 2030 do Công ty Cổ phần Kiến trúc Long Khang lập.

2. Yêu cầu Công ty Cổ phần Kiến trúc Long Khang điều chỉnh, bổ sung đồ án quy hoạch theo các ý kiến đóng góp của đại biểu, trong đó yêu cầu phải đảm bảo một số nội dung như sau:

– Quy hoạch phát triển đô thị Xà Phiên theo hướng mở và đúng tiêu chuẩn của đô thị loại V trong tương lai đảm bảo phù hợp với Chương trình phát triển đô thị tỉnh giai đoạn 2016 – 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Là đô thị vệ tinh của huyện Long Mỹ, tạo động lực phát triển cho các địa phương lân cận (Thuận Hòa, Lương Nghĩa, Lương Tâm…).

– Trong quá trình lập quy hoạch, cần kế thừa, khai thác và sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất hiện có của địa phương; đặc biệt chú ý giữ gìn, phát huy các yếu tố văn hóa, lịch sử và nét đặc trưng của địa phương. Đồng thời, tạo điểm nhấn phát triển của đô thị (đô thị phát triển từ vùng có điều kiện kinh tế đặc biệt khó khăn của tỉnh), trong đó cần tính toán đầu tư cơ sở hạ tầng một cách hợp lý.

– Đối với cao độ hạ tầng kỹ thuật: Đơn vị tư vấn rà soát lại cao độ khu vực lập quy hoạch để đề xuất phương án đảm bảo phù hợp với cao độ quy hoạch, có tính đến yếu tố biến đổi khí hậu và nước biển dâng.

– Đối với hệ thống giao thông thủy: nghiên cứu quy hoạch, xây dựng bờ kè, cải tạo hệ thống kênh Long Mỹ 2, kênh Cái Rắn kết nối với tuyến kênh Hậu Giang 3 làm tuyến giao thông thủy chính để phục vụ nhu cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân trong khu vực quy hoạch.

– Đơn vị tư vấn phối hợp với Sở Xây dựng, Sở Giao thông vận tải và UBND huyện Long Mỹ tổ chức khảo sát hiện trạng để xác định vị trí quy hoạch tuyến tránh đô thị Xà Phiên (kết nối từ xã Thuận Hưng đến xã Lương Tâm) nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân.

– Hoàn chỉnh lại nội dung đồ án quy hoạch theo ý kiến góp ý của đại biểu, gửi UBND huyện Long Mỹ báo cáo Sở Xây dựng.

3. UBND huyện Long Mỹ đôn đốc Đơn vị tư vấn sớm hoàn chỉnh lại nội dung đồ án quy hoạch theo các ý kiến góp ý của đại biểu, gửi Sở Xây dựng thẩm định, sau đó báo cáo Thường trực UBND tỉnh xem xét, phê duyệt.

Văn phòng UBND tỉnh xin thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lữ Văn Hùng đến các sở, ban ngành tỉnh và địa phương biết, thực hiện./.