7 NGÀY ĐẦU TIÊN CỦA NHÂN VIÊN MÔI GIỚI BẤT ĐỘNG SẢN (Kỳ 2- Hết)

Bài viết dù dài tới đâu, hoặc hữu ích như thế nào thì kết quả của bạn vẫn chỉ phụ thuộc vào chính bản thân bạn, hành động của bạn, và niềm tin của bạn. Bạn cần lưu ý rằng những công việc chia sẻ 7 ngày làm việc nêu trên sẽ được lập đi lập lại hầu hết trong suốt thời gian làm nghề môi giới bất động sản. Vì thế bạn nên ghi nhớ thật kỹ và tìm hiểu, tích lũy thêm những kiến thức, kinh nghiệm để nâng cao khả năng.