Cơ hội phát triển BĐS Hậu Giang sau dịch Covid-19

Bởi Chân Thiền

Khi dịch Covid-19 cơ bản được kiểm soát, cơ hội phát triển BĐS sẽ khởi sắc trở lại. Do vậy, nhiều nhà đầu tư miền Tây đã lên kế hoạch đón sóng những tỉnh “nóng” như Hậu Giang. Bất động sản Hậu Giang nhiều giá trị khai thác Dịch Covid-19 bùng phát, thị trường BĐS…