⚠️HOT HOT HOT – CƠ HỘI SỞ HỮU 1 CHỈ VÀNG THẦN TÀI PNJ TỪ CTY CP BẤT ĐỘNG SẢN LINK HOUSE

⚠️HOT HOT HOT – CƠ HỘI SỞ HỮU 1 CHỈ VÀNG THẦN TÀI PNJ TỪ CTY CP BẤT ĐỘNG SẢN LINK HOUSE

CƠ HỘI SỞ HỮU 1 CHỈ VÀNG THẦN TÀI PNJ TỪ CTY CP BẤT ĐỘNG SẢN LINK HOUSE CHO 15 KHÁCH HÀNG ĐẦU TIÊN KHI SỞ HỮU ĐẤT NỀN DỰ ÁN Khu Đô Thị CỬU LONG. ĐĂNG KÝ THAM QUAN DỰ ÁN http://datnencantho.net/lien-he/ THÔNG TIN MỚI NHẤT MỜI LIÊN HỆ Hotline 0931 060 816 (Mr. […]

Quyết định 1171/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh quy hoạch Khu tái định cư Cửu Long Cần Thơ

Quyết định 1171/QĐ-UBND năm 2014 điều chỉnh quy hoạch Khu tái định cư Cửu Long Cần Thơ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 1171/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 28 tháng 4 năm 2014   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH QUY HOẠCH CHI TIẾT TỶ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ […]

Quyết định 61/QĐ-UBND 2014 quy hoạch khu đất mở rộng Khu đô thị tái định cư Cửu Long Cần

Quyết định 61/QĐ-UBND 2014 quy hoạch khu đất mở rộng Khu đô thị tái định cư Cửu Long Cần

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 61/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 07 tháng 01 năm 2014   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY HOẠCH ĐẤT MỞ RỘNG DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ TÁI ĐỊNH CƯ CỬU […]