Quyết định 61/QĐ-UBND 2014 quy hoạch khu đất mở rộng Khu đô thị tái định cư Cửu Long Cần

Quyết định 61/QĐ-UBND 2014 quy hoạch khu đất mở rộng Khu đô thị tái định cư Cửu Long Cần

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦN THƠ ——- CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc ————— Số: 61/QĐ-UBND Cần Thơ, ngày 07 tháng 01 năm 2014   QUYẾT ĐỊNH VỀ VIỆC QUY HOẠCH ĐẤT MỞ RỘNG DỰ ÁN KHU ĐÔ THỊ TÁI ĐỊNH CƯ CỬU […]