Thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Cái Tắc và Xà Phiên

Thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Cái Tắc và Xà Phiên

Bí thư Tỉnh ủy Trần Công Chánh (đứng) phát biểu thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị Cái Tắc và Xà Phiên.  (HGO) – Chiều ngày 12-9, ông Trần Công Chánh, Bí thư Tỉnh ủy; ông Lữ Văn Hùng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh; cùng lãnh đạo HĐND […]